3D GeoDesign

Profesionální 3D editor prostorových dat

Více Kontaktujte nás

Profesionální 3D editor prostorových dat

3D GeoDesign

Kombinujte vektorovou kresbu s mračnem bodů nebo s rastrovými soubory.

3D GeoDesign je profesionální 3D editor prostorových dat, který umožňuje kombinovat 2D a 3D vektorovou kresbu, rastrové soubory a mračna bodů. Data, s kterými pracuje, mohou být uložena lokálně nebo vzdáleně přes internet. Systém může sloužit jako výkonný grafický editor s plnou škálou editačních funkcí obvyklých u GIS a CAD nástrojů nebo jako pokročilý desktopový GIS systém.

3D GeoDesign je systém založený na standardech Open GIS. Nativním formátem pro uložení dat je WKB (Well Known Binary) standard dle OGC SFS 2D i 3D varianty. V systému jsou integrovány funkce WFS, WMS a WMTS klienta pro načítání dat z internetových zdrojů.

3D GeoDesign je programovatelný systém. Hlavní metody a datové struktury jádra systému (objektů resp. tříd) jsou veřejné. To přináší nejvyšší stupeň otevřenosti vůči uživatelům-vývojářům. Ti mohou rozvíjet funkcionalitu systému vlastními moduly a aplikacemi vyvíjenými standardními prostředky technologie.NET.

Poloautomatická vektorizace mračna bodů